Serveis de COLBACAT

Serveis principals

•Serveis generals
- Borsa de treball.
- Assessories jurídiques, laboral i fiscal.
- Assegurances amb avantatges.
- Convenis amb entitats bancàries i d’assegurances.
- Cursos de formació permanent i reciclatge, seminaris, grups de treball, etc. Sempre reconeguts pel departament d'Ensenyament.
- Sortides i visites a béns artístics d’interès, amb descomptes per a col·legiats.
- Servei de models per a dibuix i fotografia.
- Informació i difusió d'interès.
- Informació actualitzada als col·legiats mitjançant tramesa postal i correu electrònic sobre concursos, beques i exposicions. ◦BOE, DOGC, Butlletí Provincial i Butlletí de l’Ajuntament de Barcelona a disposició dels col·legiats.
- Serveis Web per a col·legiats: creació d’enllaços a pàgines personals, espais de col·elaboració, pàgines web.
- Activitats de promoció artística: Acords amb institucions, sales d’art i galeries per exposar l’obra dels col·legiats.
- Equipaments al servei dels col·legiats/ades: sales per a reunions, classes particulars, intercanvis... Només cal demanar disponibilitat.
- Serveis del carnet de col·legiat/ada: Descomptes a determinats museus, comerços col·laboradores, cursos, conferències, etc.
- Servei de certificats Per a sol·licitar un certificat i/o consultar qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l’oficina del Col·legi.

Servei de consultes jurídiques:
Col•lectiu Jurídic de Defensa Legal
Eva Izquierdo Monzón - Advocada
www.defensalegal.cat (Recordeu presentar el carnet de col·legiat/da).

Us informem de que la nova adreça del despatx és: Carrer Mall núm.279, 4t-1a ( cantonada Pau Claris núm.166). Tel: 932651411-619713775. Fax.392650630

Servei de gestoria amb avantatges ( demaneu informació al 933179684, tardes).


Participació: Com participar-hi?
El Col·legi fomenta i crea comissions de treball especialitzades per tal d’investigar i donar suport a les necessitats professionals. En aquests moments, està funcionant la Comissió Jurídica, la Comissió de Promoció Artística i la Comissió d’Ensenyament. Us animem a adherir-vos-hi o a crear-ne de noves!

Correu electrònic
Facebook

Parla amb nosaltres
Tel: 933179684 (tardes)
Tuiter
SERVEI GRATUÏT DE DIBUIX I FOTOGRAFIA DE MODEL DEL NATURAL PER A COL·LEGIATS/ADES