La formació permanent com a garantia de professionalitat en el servei. Un deure del col·legi que COLBACAT realitza des de fa més de 5 dècades.

Formació permanent dels/les professionals
El Col·legi realitza una programació de cursos de formació permanent per als períodes de tardor, d'hivern i d'estiu. En període d'oposicions també programa cursos per a la seva preparació. Tots els cursos que s'organitzen des del Col·legi tenen el reconeixement del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya , en virtut de l’acord amb aquesta institució de referència i també dels atributs legals dels col·legis professionals. Aquests cursos doncs, són vàlids a afectes de currículum, mèrits per a oposicions i concursos de trasllats dins de l'administració educativa. El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar els cursos que no arribin a un nombre mínim d’alumnes d’inscrits, en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula. No es terornarà l’import de la matricula un cop començat el curs. També es reserva el dret de modificació de les dates de començament així com de variar el lloc on s’imparteixen, sempre amb una causa justificada, de força major i/o de millora. El Col·legi resta obert a propostes de projectes de formació dissenyats pels Col·legiats i per les Col·legiades, i també a l'organització de cursos fora de la província de Barcelona en cas d'una demanda suficient, en cas de comptar amb col·legiats/ades que coordinin la formació a les altres comarques. Us animem doncs a fer propostes que ajudin a portar la formació permanent a tot el territori.

Correu electrònic
Facebook

Parla amb nosaltres

Tel: 933179684 (tardes)
Tuiter

OFERTA ACTUAL DE CURSOS: CURSOS D'HIVERN-PRIMAVERA 2019-2020.
INICI AL NOVEMBRE I AL GENER.
MATRICULACIÓ: A PARTIR DEL DIA 15 DE NOVEMBRE

CONSULTEU L'OFERTA ACTUAL DE CURSOS AQUÍ


ACCÈS AL MOODLE COLBACAT
( per alumnes inscrits als cursos de formació on-line)

Novetat : Cursos amb acreditació d'hores per als Perfils Docents.
Llistat actual de cursos amb hores de perfil de COLBACAT:


Més informació i tràmits sobre
Acreditació de perfils professionals del Departament d'Educació


 

CURS ACTIVITAT

CODI ACTIVITAT

TÍTOL ACTIVITAT

TIPUS D’ACTIVITAT

HORES ACTIVITAT

FORMACIÓ

PERFIL

ACTIVITAT ADREÇADA PRINCIPALMENT A

2016-2017

REC1220432

Curs de Gimp i SketchtUp

PRESENCIAL

30

Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament

(PE02) Competència digital

SECUNDÀRIA

2019-2020

REC0140432

L’eina de l’art en els aprenentages basats en metodologies globalitzades a l’ESO

ON LINE

40

Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament

(PE15) Mètodes

SECUNDÀRIA

2018-2019

REC0320432

Impressió 3D en ceràmica i impressores 3D

PRESENCIAL

30

Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament

(PE02) Competència Digital

SECUNDÀRIA

2019-2020

REC0050432

Recursos per a la impressió 3D i el tall làser

PRESENCIAL

30

Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament

Competència Digital

SECUNDÀRIA

2005-2006

59429

Congrés d’Educació de les Arts Visuals

PRESENCIAL

20

Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament

(PE11) PLÀSTICA

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

2019-2020

REC0330432

La classe de Visual i Plàstica: un espai de creació i aprenentatge amb recursos pràctics i senzills

PRESENCIAL

30

Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament

(PE11) PLÀSTICA

INFANTIL I PRIMÀRIA

2019-2020

REC0150432

La classe de Visual i Plàstica: crear, experimentar, intercanviar i aprendre

PRESENCIAL

30

Activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament

(PE11) PLÀSTICA

INFANTIL I PRIMÀRIA