PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Temes d’Història de l’Art i la seva preparació per a l’Educació Secundària. Part 2: Del Renaixement al Neoclàssic.
(Presencial a Barcelona)


INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs, per tant, abasta el temari de l’assignatura «Història de l’art» del segon curs de batxillerat des del Renaixement fins al Neoclassicisme.

VISITA AL MNAC: Una sessió es farà al Museu.

1-Les obres de curs exposades al MNAC seran analitzades in situ.
2-L’activitat també inclourà la visita als tallers i laboratoris de restauració, per tal de conéixer directament la tasca d’estudi, conservació i divulgació de l’art a la màxima institució museística de Catalunya.OBJECTIUS:
1-Situar els diferents corrents estilístics en el temps i l'espai
2-Conéixer els contextos històrics dels diferents períodes.
3-Resumir les característiques dels diversos estils artístics.
4-Descriure les característiques de les diferents obres proposades
5-Comprendre l'evolució dels diferents estils artístics i els nexes establerts entre ells.
6-Reconéixer els diferents autors per les seves i les seves obres i les seves característiques 7-Conéixer les noves tecnologies al camp artístic
8-Valorar la importància de l'obra d'art en la producció cultural europea
9-Conéixer les tècniques de conservació i restauració de l'obra d'art.
10-Valorar la tasca divulgativa dels Museus.
11-Conéixer els principals museus i la seva tasca específica conservadora, restauradora, divulgativa i educativa.VISITA AL MNAC
1-Les obres de curs exposades al MNAC seran analitzades in situ.
2-L’activitat també inclourà la visita als tallers i laboratoris de restauració, per tal de conéixer directament la tasca d’estudi, conservació i divulgació de l’art a la màxima institució museística de Catalunya.RESUM DE CONTINGUTS


EL RENAIXEMENT
-Aproximació històrica al Renaixement i geografia i cronologia de l’art renaixentista.
-Les etapes de l’art renaixentista: Quattrocento, Cinquecento i Manierisme.
-L’Humanisme: la valoració de l’art clàssic i l’antropocentrisme.
-L’urbanisme i l’arquitectura renaixentista.
-Les esglésies renaixentistes. L’església de San Lorenzo i San Pietro in Montorio.
-Les vil.les renaixentistes, La Villa Capra, d’Andrea Palladio.
-L’escultura del Quattrocento: el David, de Donatello.
-L’escultura del Cinquecento: El rapte de les sabines,de Gianbologna.
-La pintura renaixentista: tècnica, temàtica, escoles i artistes.
-La pintura del Quattrocento:
Escola florentina:
Massaccio, Fra Angèlico, Filippo Lippi, Paolo Ucello, Sandro Boticelli i Piero della Francesca.
-La pintura del Quattrocento:
Escoles del nord.
Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Cosmé Turà i Antonello da Messina.
El naixement de Venus, de Sandro Botticelli i La Mare de Déu de les Roques, de Leonardo
-La pintura del Cinquecento: L’escola d’Atenes, de Rafael i Els frescos de la capella Sixtina, de Miquel Àngel.
-L’escola de Venècia: Ticià, Il Tintoretto i Il veronese.
-La pintura del manierisme: Dànae, de Tiziano Vecellio.
-El Renaixement nòrdic:
L’escola alemanya:Dürer, Grünewald, Lucas Cranach, Baldung Grieng, Altdorfer i Holbein.
L’escola flamenca: Brueghel i Patinir


EL RENAIXEMENT A ESPANYA
-L’arquitectura renaixentista a Espanya, entre l’ornamentació i el purisme.
L’estil plateresc: Diego de Siloe i Gil de Hontañón.
L’estil purista o classicista: Pedro Machuca, Diego de Siloe, Andrés de Vandelvira, Pere Blai, Juan de Herrera.
-L’escultura renaixentista a Espanya: Alonso de Berruguete.
-La pintura renaixentista a Espanya. L’enterrament del Senyor d’Orgaz, d’El Greco.


EL BARROC.
-Aproximació a la història del segle XVII i XVIII
-La geografia i la cronologia del Barroc.
-El Barroc: característiques generals.
-L’urbanisme en el barroc: la ciutat del rei i la importància dels jardins.
-L’arquitectura religiosa. San Carlo Alle Quattro Fontane i Plaça de Sant Pere del vaticà, de Bernini.
-L’arquitectura religiosa barroca a Espanya, Fernando de Casas Novoa
-L’arquitectura civil. El Palau de Versalles.
El Paalu
Els jardins
-L’escultura Barroca i el moviment: Apol.lo i Daphne, de Bernini.
-L’escultura barroca a Espanya: L’oració a l’hort de Getsemaní, de Salzillo.
-Els corrents pictòrics del s. XVII: Classicisme, Naturalisme, Realisme, Academicisme i Barroc.
L’escola classicista:
Annibale Carracci i Poussin.
L’escola naturalista:
Caravaggio i el tenebrisme. Artemisia Gentileschi i Francesc Ribalta.
L’escola realista:
Frans Haals, Rembrandt i Jan Vermeer.
El naturalisme de Velázquez
George de La Tour i Louis le Nain.
L’escola academicista:
L’Academie Royale de Peinture i Sculpture.
Charles Le Brun
L’escola barroca
Rubens, Jordaens i Van Dick
Pietro da Cortona i Luca Giordano
- La pintura barroca italiana; Judith i Holofernes, de Gentileschi.
- La pintura barroca flamenca: Les tres gràcies, de Rubens. La lliçó d’anatomia del professor Tulp., de Rembrandt. -La pintura barroca holandesa: Al.legoria de la pintura, de Vermeer.
-El segle d’or de la pintura espanyola. Velázquez, Las Meninas.


EL ROCOCÓ
-Aproximació a la història del segle XVIII
-La geografia i la cronologia del Rococó
-Característiques de la arquitectura, l’escultura i la pintura rococó.
-La pintura Rococó a França
Watteau, Fragonard, Bucher i Chardin
-La pintura Rococó a Anglaterra
Gainsborough, Reynolds, Romney i Hogart
-La pintura Rrococó a Itàlia
Canaletto, Guardi, Panini i Tièpolo
-La pintura Rococó a Espanya
Luis Meléndez i Paret y Alcázar


EL NEOCLASSICISME
-Aproximació a la història del segle XVIII i XIX
-La geografia i la cronologia del neoclàssic
1- La geografia i la cronologia de l’art
2- L’art neoclàssic: característiques generals.
3- L’arquitectura neoclàssica: retorn als models de l’antiguitat.
4- L’escultura neoclàssica: Eros i Psique, d’Antonio Canova.
5- La pintura neoclàssica . El jurament dels Horacis
6-El Neoclassicisme A Espanya:
L’arquitectura Neoclàssica a Espanya, Juan de Villanuena
-L’escultura neoclàssica a Espanya, Damià Campeny
-La pintura neoclàssica a Espanya, Anton Rafael Mengs.